Laura Ford: Sgwatwyr yn Castell Coch

 • Golwg o'r gosodiad, 'Y smociwr pib', 2019, Castell Coch, © Laura Ford, ffotograffiaeth Jon Pountney

 • Golwg o'r gosodiad, 'Ysbryd glas fach', 2019, Castell Coch, © Laura Ford, ffotograffiaeth Jon Pountney

 • Golwg o'r gosodiad, 'Yr arglwyddi bach', 2019, Castell Coch, © Laura Ford, ffotograffiaeth Jon Pountney

‘Sgwatwyr’ dychmygol yn meddiannu Castell Coch, wrth i’r artist rhyngwladol Laura Ford fyfyrio ar orffennol chwedlonol y castell

Mae Cadw a Gallery TEN yn cyflwyno arddangosfa o weithiau newydd gan Laura Ford yn ystod Gwanwyn 2019.

Mae Laura Ford yn dadorchuddio cyfres o gerfluniau newydd yng nghastell eiconig Cymru, Castell Coch, a gwahoddir ymwelwyr i ddarganfod dros 20 o weithiau sydd wedi eu creu gan un o artistiaid cyfoes mwyaf blaenllaw’r DU.

Caiff torf o ymyrwyr arallfydol sydd wedi’u saernïo’n grefftus â llaw eu cuddio a’u datgelu o fewn pensaernïaeth y castell wrth i ffigyrau ymddangos mewn clogynnau, yn eu cwrcwd neu’n hedfan o’r trawstiau. Mae ailddadansoddiad Ford o’r llên gwerin a’r gelf werin, sydd mor gynhenid i argraff y cyhoedd o’r castell, yn troi’n rhyfeddol ac weithiau’n sinistr. Mae ei ffigyrau maint plentyn yn gyffyrddadwy dros ben, wedi eu rendro mewn efydd, jesmonite a serameg, ac yn gwisgo rhwymau gwych o wlân a ffelt. Mae eu hosgo’n bwrpasol ddynol, ac mae’n hawdd dweud mai pobl ydyn nhw.

Mae Ford yn dychmygu sgwrs uniongyrchol rhwng y gorffennol a’r presennol; sgwrs ble mae parot-blant yn heidio i darfu ar ddathliadau yn y neuadd wledda; mae mwncïod yn rhedeg reiat yn siambr yr Arglwyddes Bute ac mae’n ymddangos fel bod marchogion yn cael eu llorio yn y clos. Mae pob darlun yn destament i lwyddiannau Ford fel cerflunydd a storïwraig.

Mae’r arddangosfa ar agor i’r cyhoedd o 30 Mawrth i 6 Mai 2019.
Mae mynediad i’r arddangosfa wedi’i gynnwys ym mhris tocyn mynediad arferol y safle.

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
30 Maw - 06 Mai 2019

Amseroedd
9.30am - 5.00pm

Prisiau
Oedolyn - £7.30
Teulu - £21.20
Aelod - Am Ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am Ddim/Free

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Safleoedd gadael beic Maes parcio Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Lluniaeth Toiledau
 • 02920 810101
 • CastellCoch@llyw.cymru
 • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
 • Prisiau’n ddilys tan Mawrth 2018
 • Cŵn cymorth yn unig
 • Dim ysmygu
 • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
 • Mae safle hwn wedi'i gofrestru ar wefan No Fly Drones
  http://www.noflydrones.co.uk/
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post CF15 7JS

Car Ffordd M4 (Cyff 32), A470 yna dilynwch yr arwyddion.

Rheilffordd Rheilffordd 2.5km/1.5mllr Ffynnon Taf, llwybr Caerdydd-Ffynnon Taf/Merthyr Tudful/ Aberdâr/Treherbert.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 1km/0.6mllr Tongwynlais, llwybr Rhif 26, Caerdydd-Tongwynlais/Tredegar neu lwybr Rhif 132 Caerdydd-Tongwynlais-Maerdy.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 8, Taith Taf.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.