Wythnos Genedlaethol Garddio i Blant

Dewch i Blannu! – Dathlu Wythnos Genedlaethol Garddio i Blant yn yr Abaty.  

Cewch hwyl yn plannu perlysiau a blodau gan ddefnyddio potiau a ailgylchwyd, a rhoi cynnig ar wneud crefftau sy’n dathlu rhai o’r creaduriaid rhyfeddol sy’n helpu ein gerddi.  

Ymunwch â ni i wneud mygydau, gemau, pompoms, basgedi, tai glöynnod byw a llawer o bethau eraill cyffrous.  
25 Mai 2019  - Perlysiau Iach a Basgedi Hardd
26 Mai 2019 - Gwenyn Prysur a Hadau Blodau’r Haul  
27 Mai 2019 - Glöynnod byw, Chwilod a Blagur
29 Mai 2019 - Prynhawn Crefft Draenogod Helpwyr yr Ardd

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
25 Mai - 29 Mai 2019

Amseroedd
11.00am - 4.30pm

Prisiau
Oedolyn - £4.20
Teulu - £12.20 *
Aelod - Am ddim / free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim / free

Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr - £2.50
Pobl hŷn (Oed 65+) - £3.40

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 17

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Maes parcio Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Lluniaeth
  • 01974 831261
  • StrataFloridaAbbey@llyw.cymru   
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post SY25 6ES

Car Ffordd Isffyrdd o Bontrhydfendigaid, gellir ei gyrraedd o’r B4340

Rheilffordd Rheilffordd Aberystwyth 26km/16mllr Llinell Amwythig - Aberystwyth

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 820 (4km/2mllr)

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50