Amgylchedd morol

Dweud eich dweud

Rydym am wybod eich barn am ganllawiau newydd i helpu i ddiogelu a rheoli amgylchedd hanesyddol morol Cymru.

Ymgynghoriad newydd wedi'i lansio heddiw

Dewch i Gastell Conwy i fod yn berson pwysig yr haf hwn

Dewch i Gastell Conwy i fod yn berson pwysig yr haf hwn

Mae’n bleser gan Cadw gynnig taith dywys y tu allan i oriau yn un o leoliadau mwyaf eiconig Cymru

Archebwch eich tocynnau nawr...

Ymgynghoriad ar ganllawiau mynediad newydd

Ymgynghoriad ar ganllawiau mynediad newydd

Rydyn ni am gael eich barn chi ar ganllawiau arfer gorau newydd ar fynediad hawdd i adeiladau rhestredig yng Nghymru.

Dysgu rhagor

Gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru yw Cadw, sy’n gweithio i sicrhau bod amgylchedd hanesyddol Cymru yn hygyrch ac yn cael ei ddiogelu’n dda. Dysgwch ragor

Newyddion diweddaraf

Yr holl newyddion

Lleoedd i ymweld â hwy a phethau i'w gwneud

Pob digwyddiad

Dod o hyd i lle i ymweld

Mae cymaint o leoedd hanesyddol i ymweld â hwy. Ewch i'n map ryngweithiol i ddod o hyd i rhywle gwych i ymweld ag ef.

Ewch i'r map rhyngweithiol

Uchafbwyntiau'r safle

Map Côf Cymru

Côf Cymru — Asedau Hanesyddol Cenedlaethol Cymru

Defnyddiwch adnodd ar-lein Cadw i ddarganfod henebion cofrestredig, adeiladau rhestredig, tirweddau cofrestredig, llongddrylliadau gwarchodedig a Safleoedd Treftadaeth Byd yng Nghymru am ddim.

Dewch o hyd i asedau hanesyddol yma…
Drysau Agored

Drysau Agored

Cynigiwch gyfle i ymwelwyr archwilio eich eiddo arbennig a dod o hyd i drysorau cudd eleni.

Cestyll Byw!

Cestyll Byw!

Mae'r gyfrinach allan — mae epig antur o mytholeg a hud yn aros yng nghastell fwyaf Cymru...

Dysgwch ragor yma>