Digwyddiadau’r Pasg gyda Cadw

Digwyddiadau’r Pasg gyda Cadw

Dewch i ddarganfod cannoedd o flynyddoedd o hanes Cymru y Pasg hwn yn safleoedd mwyaf mawreddog ein gwlad

Cynlluniwch eich gwyliau Pasg nawr...
Amgylchedd morol

Dweud eich dweud

Rydym am wybod eich barn am ganllawiau newydd i helpu i ddiogelu a rheoli amgylchedd hanesyddol morol Cymru.

Ymgynghoriad newydd wedi'i lansio heddiw

Llys a Chastell Tretwr

Dewch i ddarganfod ac i aros gyda ni

Beth am gymryd seibiant cynnar yn 2019 ac aros mewn llety gwyliau yn un o’n lleoliadau hardd?

Beaufort Cottage | Crown Cottage

Harlech Apartments | Tretower Court Cottage

Neuadd Trewern

Grantiau ar gyfer Asedau Hanesyddol

Rydym bellach yn gwahodd ceisiadau am ddatganiadau o ddiddordeb am arian grant ar gyfer y flwyddyn ariannol 2019-20.

Cymorth, Cyngor & Grantiau

Gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru yw Cadw, sy’n gweithio i sicrhau bod amgylchedd hanesyddol Cymru yn hygyrch ac yn cael ei ddiogelu’n dda. Dysgwch ragor

Newyddion diweddaraf

Yr holl newyddion

Lleoedd i ymweld â hwy a phethau i'w gwneud

Pob digwyddiad

Dod o hyd i lle i ymweld

Mae cymaint o leoedd hanesyddol i ymweld â hwy. Ewch i'n map ryngweithiol i ddod o hyd i rhywle gwych i ymweld ag ef.

Ewch i'r map rhyngweithiol

Uchafbwyntiau'r safle

Map Côf Cymru

Côf Cymru — Asedau Hanesyddol Cenedlaethol Cymru

Defnyddiwch adnodd ar-lein Cadw i ddarganfod henebion cofrestredig, adeiladau rhestredig, tirweddau cofrestredig, llongddrylliadau gwarchodedig a Safleoedd Treftadaeth Byd yng Nghymru am ddim.

Dewch o hyd i asedau hanesyddol yma…
Drysau Agored

Drysau Agored

Cynigiwch gyfle i ymwelwyr archwilio eich eiddo arbennig a dod o hyd i drysorau cudd eleni.

Cestyll Byw!

Cestyll Byw!

Mae'r gyfrinach allan — mae epig antur o mytholeg a hud yn aros yng nghastell fwyaf Cymru...

Dysgwch ragor yma>