Glaw [CC, Juni – Kyoto, Japan. bit.ly/CadWeb1]

Tywydd gwael iawn

Mae'r rhan fwyaf o safleoedd Cadw ar agor fel arfer heddiw. Byddwn yn diweddaru ein tudalennau Facebook a Twitter os oes unrhyw safle yn gorfod cau oherwydd y tywydd.

Hoffwch ni ar Facebook | Dilynwch ni ar Twitter

Grŵp Amgylchedd Hanesyddol yn lansio ymgynghoriad ar newid hinsawdd

Grŵp Amgylchedd Hanesyddol yn lansio ymgynghoriad ar newid hinsawdd

Rhannwch eich barn ar sut i baratoi’r amgylchedd hanesyddol ar gyfer hinsawdd sy’n newid

Darganfod rhagor...
Deall Rhestru yng Nghymru

Deall Rhestru yng Nghymru

Bydd ein cyhoeddiad newydd yn helpu unrhyw un sydd am wybod pam a sut y caiff adeiladau eu rhestru neu y mae angen iddo wybod hynny

Darganfod rhagor…
Taith tu ôl i len Castell Coch

Taith tu ôl i len Castell Coch

Mae Cadw yn rhoi cyfle arbennig i’w weld y gwaith cadwraeth hanfodol sy’n digwydd yng Nghastell Coch yr hydref hwn

Darganfod rhagor...

Gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru yw Cadw, sy’n gweithio i sicrhau bod amgylchedd hanesyddol Cymru yn hygyrch ac yn cael ei ddiogelu’n dda. Dysgwch ragor

Newyddion diweddaraf

Yr holl newyddion

Lleoedd i ymweld â hwy a phethau i'w gwneud

Pob digwyddiad

Dod o hyd i lle i ymweld

Mae cymaint o leoedd hanesyddol i ymweld â hwy. Ewch i'n map ryngweithiol i ddod o hyd i rhywle gwych i ymweld ag ef.

Ewch i'r map rhyngweithiol

Uchafbwyntiau'r safle

Castell Conwy

Prosiect Twristiaeth Treftadaeth

Mae'r Prosiect Twristiaeth Treftadaeth, sydd wedi ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, wedi dod a lleoliadau treftadaeth Cymru'n fyw.

Ewch i adran PTT y wefan am fwy o wybodaeth
Drysau Agored

Drysau Agored

Cynigiwch gyfle i ymwelwyr archwilio eich eiddo arbennig a dod o hyd i drysorau cudd eleni.

Cestyll Byw!

Cestyll Byw!

Mae'r gyfrinach allan — mae haf epig o antur, mytholeg a hud yn aros yng nghastell fwyaf Cymru...

Dysgwch ragor yma>